home

Về đại sứ quán

Đại sứ quán Liên bang Nga tại CHXHCN Việt Nam

Địa chỉ: Số 191 Đường La Thành, Hà Nội
Điện thoại: (844) 383-369-91, (844) 383-369-92
Fax: (844) 383-369-95
E-mail: moscow-vietnam@yandex.ru
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền: Konstantin V. Vnukov
Tham tán Công sứ: Vadim V. Bublikov

Phòng lãnh sự Đại sứ quán

Địa chỉ: Số 191 Đường La Thành, Hà Nội
Điện thoại: (844) 383-365-96
Fax: (844) 383-369-96
E-mail: kons_hanoi@hn.vnn.vn, kons_hanoi@inbox.ru
Trưởng phòng: Maksim D. Mikhalev

Cơ quan Tuỳ viên quốc phòng thuộc Đại sứ quán Liên bang Nga tại CHXHCN Việt Nam

Địa chỉ: Số 191 Đường La Thành, Hà Nội
Điện thoại: (844) 383-369-91/92
Fax: (844) 383-369-95
E-mail: darf_hanoi@mail.ru
Tùy viên quốc phòng: Ðại tá Andrey P. Likhachev

Rambler's Top100